บริษัทกำจัดปลวกภูเก็ต

การอบรมพนักงานหลักสูตร การจัดการแมลงคลานและสัตว์พาหะแบบบูรณาการ

บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดการอบรมให้ความรู้หลักสูตร การจัดการแมลงคลานและสัตว์พาหะแบบบูรณาการ ให้กับพนักงาน บริษัท ดีแลนด์ เฮ้าซิ่งเซอร์วิส จำจัด เมื่อวันที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566

เกียรติบัตร

บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท ดีแลนด์ เฮ้าซิ่งเซอร์วิส จำจัด ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร การจัดการแมลงคลานและสัตว์พาหะแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566