บริษัทกำจัดปลวกภูเก็ต

บริการให้ความรู้เจ้าหน้าที่โรงแรมเกี่ยวกับตัวเรือดและไรฝุ่น

บริษัท ดี. แลนด์ เฮ้าซิ่ง เซอร์วิส จำกัด ได้จัดอบรม บรรยายให้ความรู้ให้กับพนักงานโรงแรม เกี่ยวกับตัวเรือดและไรฝุ่น เพื่อจะได้รู้วิธีจัดการและป้องกันเบื้องต้น เพื่อไม่ให้มารบกวนกับที่พักอาศัย