บริษัทกำจัดปลวกภูเก็ต

บทความ เรื่องน่ารู้ เกร็ดความรู้

บทความ เรื่องน่ารู้ เกร็ดความรู้เรื่องปลวก บริษัทได้รวบรวม ความรู้เกี่ยวกับปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง และตัวเรือด เพื่อเป็นความรู้ให้กับทุกคน และเพื่อเป็นประโยชน์กับบุคคลทั่วไป ใช้ในการป้องกัน พร้อมทั้งกำจัด ยังรวมไปถึงการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้างของท่าน ให้ปลอดภัยจากปลวก แมลงและสัตว์รบกวนต่างๆอีกด้วย

เรื่องน่ารู้ เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับปลวก และสัตว์รบกวน

บริษัทได้รวบรวมความรู้ พร้อมจัดทำบทความ เรื่องน่ารู้ และเกร็ดความรู้ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง และตัวเรือด เพื่อเป็นประโยชน์กับบุคคลทั่วไป ใช้ในการป้องกัน กำจัด รวมไปถึงวิธีการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้างของท่าน ให้ปลอดภัยจากปลวก แมลงและสัตว์รบกวนต่างๆ

10 อันดับแมลงที่น่ารำคาญ

แมลงที่ทำให้เกิดความรำคาญหรือความไม่สะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ โดยส่วนมากมักจะเกี่ยวข้องกับการรบกวนหรือทำลาย ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายหรืออาการที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การกัดกินอาหาร การติดเชื้อโรค หรือการเป็นสามัญในที่อยู่อาศัยของมนุษย์ มีดังนี้

ยุง

1. ยุง เป็นแมลงขนาดเล็กที่อยู่ในวงศ์ Culicidae มีลักษณะลำตัวยาวบาง ปีกเรียบ มีขาและหนวดยาว ตัวเมียของยุงเป็นพาหะสำคัญในการแพร่กระจายโรคต่างๆ เช่น ไข้เลือดออก ไข้มาลาเรีย ไข้สมองอักเสบ และโรคชิคุนกุนยา โดยยุงตัวเมียจะดูดเลือดจากสัตว์เลือดอุ่นเพื่อใช้เป็นแหล่งโปรตีนในการสร้างไข่ ขณะที่ยุงตัวผู้จะกินน้ำหวานจากดอกไม้เป็นหลัก

  • น่ารำคาญอย่างไร: ยุงสามารถกัดและดูดเลือด ทำให้คันและเกิดรอยแดง นอกจากนี้ยังเป็นพาหะของโรคต่าง ๆ เช่น ไข้เลือดออก ไข้ซิก้า และมาลาเรีย
  • วิธีแก้ไขปัญหาและกำจัด: ใช้ยาทากันยุง ติดตั้งมุ้งลวดและมุ้งกันยุง กำจัดแหล่งน้ำขังที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุง และใช้ยาฆ่าแมลงที่ปลอดภัยสำหรับคนและสัตว์เลี้ยง

2. แมลงวัน เป็นแมลงขนาดเล็กชนิดหนึ่งในวงศ์ Diptera มีปีกคู่หนึ่ง และมีลักษณะเฉพาะคือมีปากสำหรับดูดและเลียอาหาร แมลงวันสามารถพบได้ทั่วโลก และมักพบในที่ที่มีซากสิ่งมีชีวิต ขยะ หรืออาหารที่เน่าเสีย

 • น่ารำคาญอย่างไร: แมลงวันสามารถแพร่เชื้อโรคและแบคทีเรียเมื่อมันนั่งบนอาหารและพื้นผิวต่าง ๆ
 • วิธีแก้ไขปัญหาและกำจัด: รักษาความสะอาดในบ้านและบริเวณรอบบ้าน ใช้กับดักแมลงวัน และใช้ยาฆ่าแมลงที่ปลอดภัย

3. มด แมลงขนาดเล็กชนิดหนึ่งในวงศ์ Formicidae มีลำตัวแบ่งเป็นสามส่วน คือ ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง มดมีลักษณะเด่นคือมีหนวดคู่หนึ่งที่ใช้ในการสัมผัสและสื่อสารกัน มดมีหลายชนิดและมีความหลากหลายในรูปร่าง ขนาด และสีสัน มดมักอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่ในรังที่เรียกว่า “รังมด” และมีการแบ่งหน้าที่การทำงานอย่างชัดเจน เช่น มดงาน มดทหาร และมดราชินี

 • น่ารำคาญอย่างไร: มดสามารถเข้ามาในบ้านและรบกวนการเก็บอาหาร นอกจากนี้ยังสามารถกัดและทำให้เจ็บได้
 • วิธีแก้ไขปัญหาและกำจัด: รักษาความสะอาดในครัว ใช้สารเคมีที่ปลอดภัยหรือสมุนไพรที่มีกลิ่นที่มดไม่ชอบ เช่น มะนาว พริกไทย และอบเชย

4. ปลวก แมลงชนิดหนึ่งในวงศ์ Isoptera เป็นแมลงที่มีลำตัวอ่อนนุ่มและมีสีขาวหรือเหลืองอ่อน ปลวกมักอาศัยอยู่ในรังที่สร้างจากดิน ไม้ หรือวัสดุอื่น ๆ และมีโครงสร้างสังคมที่ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วยปลวกราชินี ปลวกราชา ปลวกทหาร และปลวกงาน

 • น่ารำคาญอย่างไร: ปลวกสามารถทำลายไม้และโครงสร้างบ้านได้ ทำให้เกิดความเสียหายทางทรัพย์สิน
 • วิธีแก้ไขปัญหาและกำจัด: ใช้สารเคมีกำจัดปลวก ติดตั้งระบบกันปลวก และตรวจสอบบ้านอย่างสม่ำเสมอ

5. แมลงสาบ แมลงชนิดหนึ่งในวงศ์ Blattodea มีลักษณะลำตัวแบน ยาว และเป็นวงรี มีหนวดยาวและขาแข็งแรงที่ช่วยให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็ว แมลงสาบมีปีกสองคู่ แต่บางชนิดสามารถบินได้ในระยะสั้น ๆ แมลงสาบมักมีสีสีน้ำตาลเข้มถึงดำ

 • น่ารำคาญอย่างไร: แมลงสาบสามารถแพร่เชื้อโรคและก่อให้เกิดการแพ้ในบางคน นอกจากนี้ยังมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์
 • วิธีแก้ไขปัญหาและกำจัด: รักษาความสะอาดในบ้าน ใช้กับดักและยาฆ่าแมลงที่ปลอดภัย และปิดทางเข้าของแมลงสาบ

6. เห็บ ปรสิตขนาดเล็กที่อยู่ในวงศ์ Arachnida ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับแมงมุมและแมงป่อง เห็บมีลักษณะลำตัวแบนและมีขาทั้งหมดแปดขา โดยปกติเห็บจะอาศัยอยู่บนผิวหนังของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์ปีก และสัตว์เลื้อยคลาน เห็บเป็นปรสิตที่ดูดเลือดจากสัตว์เหล่านี้เพื่อความอยู่รอดและเจริญเติบโต

 • น่ารำคาญอย่างไร: เห็บสามารถกัดและดูดเลือด ทำให้เกิดอาการคันและเป็นพาหะของโรคต่าง ๆ เช่น โรคไลม์
 • วิธีแก้ไขปัญหาและกำจัด: ใช้ยากำจัดเห็บที่ปลอดภัยสำหรับสัตว์เลี้ยง ตรวจสอบและล้างสัตว์เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอ และใช้สารเคมีที่ปลอดภัยในการกำจัดเห็บในบ้าน

7. ไรฝุ่น แมลงขนาดเล็กที่อยู่ในวงศ์ Acari ซึ่งมีขนาดเล็กมากจนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ไรฝุ่นอาศัยอยู่ในฝุ่นที่พบในบ้านเรือน โดยเฉพาะในที่ที่มีความชื้นสูง เช่น ที่นอน หมอน พรม และเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากผ้า ไรฝุ่นกินเซลล์ผิวหนังที่หลุดร่วงจากมนุษย์และสัตว์เลี้ยงเป็นอาหาร

 • น่ารำคาญอย่างไร: ไรฝุ่นสามารถก่อให้เกิดอาการแพ้ เช่น คัดจมูก จาม และคัน
 • วิธีแก้ไขปัญหาและกำจัด: ทำความสะอาดบ้านอย่างสม่ำเสมอ ใช้เครื่องดูดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพ และรักษาความชื้นในบ้านให้อยู่ในระดับต่ำ

8. ตัวเรือด หรือ แมลงตัวเรือด เป็นกลุ่มแมลงที่มีลักษณะเป็นแมลงความเครียดในวงศ์ Cimicidae มีลักษณะรูปร่างแบนและยาว มีสีส้มเหลืองหรือน้ำตาลอ่อน แมลงตัวเรือดมีสมองเล็กและตาขนาดใหญ่ แมลงชนิดนี้สามารถดูดเลือดของสัตว์เลี้ยงเป็นอาหาร เช่น มนุษย์ แมลงตัวเรือดมักอาศัยอยู่ในที่พักผ่อนของมนุษย์ เช่น เตียง ที่นอน หรือเฟอร์นิเจอร์

 • น่ารำคาญอย่างไร: ตัวเรือดสามารถกัดและดูดเลือด ทำให้เกิดอาการคันและเป็นแผล
 • วิธีแก้ไขปัญหาและกำจัด: ล้างเสื้อผ้าและเครื่องนอนด้วยน้ำร้อน ใช้สารเคมีกำจัดตัวเรือด และตรวจสอบเตียงและเฟอร์นิเจอร์อย่างสม่ำเสมอ

9. ตัวมอด แมลงที่มีลักษณะเป็นสัตว์เล็กๆ ในวงศ์ Formicidae ซึ่งมีลักษณะลำตัวแบ่งเป็นสามส่วนคือ หัว อก และท้อง มอดมักมีสีดำ น้ำตาล หรือแดง และมีขนาดตัวอยู่ระหว่าง 2-15 มม. แมลงตัวนี้มีความสามารถในการเคลื่อนที่ด้วยการเดินบนพื้นผิว มอดมีองค์ประกอบทางสังคมที่เป็นที่รู้จักดี เรียกได้ว่าเป็นสัตว์ที่มีความสามารถในการสื่อสารและร่วมมือกันอย่างมีระเบียบ

 • น่ารำคาญอย่างไร: ตัวมอดสามารถทำลายเสื้อผ้าและอาหารแห้ง
 • วิธีแก้ไขปัญหาและกำจัด: เก็บเสื้อผ้าและอาหารในภาชนะที่ปิดสนิท ใช้สมุนไพรที่มอดไม่ชอบ เช่น ลาเวนเดอร์ และใช้กับดักมอด

10. แมงมุม แมลงที่อยู่ในวงศ์ Araneae ซึ่งเป็นวงศ์ที่มีลักษณะพิเศษด้วยการมีเชื้อเพลิง (venom) ในกระบวนการล่าเหยื่อและป้องกันตัวเอง แมงมุมมีลักษณะต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับชนิดแต่ละชนิด มีลำตัวแบนและขาทั้งหมดแปดขา มีสายดิวในทิศทางที่สองหลัง ซึ่งใช้ในการผูกที่รับน้ำหนัก และสร้างรังเคลือบ (web) เพื่อล่าหรือพร้อมกับสะท้อนแสง แมงมุมมีดวงตาแต่ละข้างของตัวเองจะมีแต่ละตัวอย่างน้อยแต่ละตัว

 • น่ารำคาญอย่างไร: แมงมุมบางชนิดมีพิษและสามารถกัดได้ ทำให้เกิดอาการแพ้หรือเจ็บปวด
 • วิธีแก้ไขปัญหาและกำจัด: รักษาความสะอาดในบ้าน ปิดทางเข้าของแมงมุม และใช้สารเคมีกำจัดแมงมุมที่ปลอดภัย

การจัดการกับแมลงที่น่ารำคาญเหล่านี้ต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อให้ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง ควรเลือกใช้วิธีการที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงเหล่านี้ หากท่านสนใจที่จะกำจัดสิ่งรบกวนเหล่านี้สามารถปรึกษากับ บริษัทกำจัดปลวก ในพื้นที่ใกล้บ้านของคุณได้

โทรติดต่อสอบถาม

076-244789

INBOX LINE 24 Hr.

เข้าสำรวจพื้นที่ พร้อมให้คำปรึกษา ฟรี

ตรวจเช็คปลวกฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมให้คำปรึกษา ให้เราติดต่อกลับโดยด่วน