บริษัทกำจัดปลวกภูเก็ต

บทความ เรื่องน่ารู้ เกร็ดความรู้

บทความ เรื่องน่ารู้ เกร็ดความรู้เรื่องปลวก บริษัทได้รวบรวม ความรู้เกี่ยวกับปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง และตัวเรือด เพื่อเป็นความรู้ให้กับทุกคน และเพื่อเป็นประโยชน์กับบุคคลทั่วไป ใช้ในการป้องกัน พร้อมทั้งกำจัด ยังรวมไปถึงการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้างของท่าน ให้ปลอดภัยจากปลวก แมลงและสัตว์รบกวนต่างๆอีกด้วย

เรื่องน่ารู้ เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับปลวก และสัตว์รบกวน

บริษัทได้รวบรวมความรู้ พร้อมจัดทำบทความ เรื่องน่ารู้ และเกร็ดความรู้ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง และตัวเรือด เพื่อเป็นประโยชน์กับบุคคลทั่วไป ใช้ในการป้องกัน กำจัด รวมไปถึงวิธีการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้างของท่าน ให้ปลอดภัยจากปลวก แมลงและสัตว์รบกวนต่างๆ

เรื่องน่ารู้

เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับยุง ชนิดของยุง วงจรชีวิตของยุง และการนำโรคต่างๆ

เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับยุง ชนิดของยุง วงจรชีวิตของยุง และการนำโรคต่างๆ

ยุง เป็นแมลงที่พบได้ทั่วโลก และรู้จักกันเป็นอย่างดี จะพบมากในพื้นที่เขตร้อนและเขตอบอุ่น โดยปกติลูกน้ำมักจะกินจำพวกแบคทีเรีย ยีสต์ สาหร่าย โปรโตชัวร์ และพืชที่มีขนาดเล็ก จากหลักฐานที่ทางฟอสซิลสันนิษฐานได้ว่า ยุง มีมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ ประมาณ 40-50 ล้านปีมาแล้ว โดยที่ยุงตัวเมียมักจะกินน้ำหวานและเลือกเป็นอาหาร ส่วนยุงตัวผู้ มักจะกินน้ำหวานจากดอกไม้ 

นอกจากนี้แล้วยุงยังเป็นพาหะนำเชื้อโรค เช่น ไข้เลือดออก มาลาเรีย และอื่นๆ โดยยุงทั่วโลกมีอยู่ประมาณ 3,450 ชนิด และพบในประเทศไทยประมาณ 412 ชนิด ซึ่งจะขึ้นกับชนิดและสภาพแวดล้อมที่อาศัย แต่ที่คุ้นเคยกันดี คือ ยุงก้นปล่อง และ ยุงลาย ที่มักจะกัดคนก่อความรำคาญทั้งกลางวัน และกลางคืน มักจะได้ตลอดทั้งปี และพบได้ทุกพื้นที่ แต่จะพบมากในฤดูร้อน ฤดูฝน และจะลดลงในช่วงฤดูหนาวนั่นเอง

การเกิดของยุงจะแบ่งเป็น 4 ระยะ

ยุงลายจะมีการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างที่สมบูรณ์ ครบทั้ง 4 ระยะ เหมือนกับผีเสื้อ และวนกลับไปวางไข่อีกครั้ง ใช้เวลาทั้งหมดอย่างน้อย 9 วัน ดังต่อไปนี้

 1. ช่วงเป็นไข่ ยุงจะวางไข่ในน้ำ
 2. ช่วงเป็นลูกน้ำตัวอ่อน จะกินสารอินทรีย์ แบคทีเรีย แพลงตอนในน้ำเป็นอาหาร
 3. ช่วงเป็นลูกน้ำตัวกลม หรือลูกโม่ง คือตัวอ่อนของยุงที่พร้อมจะเป็นยุงแล้ว จะไม่กินอาหาร
 4. ช่วงที่เป็นยุงตัวเต็มวัย (ตัวแมลง) 
เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับยุง ชนิดของยุง วงจรชีวิตของยุง และการนำโรคต่างๆ
ลักษณะโดยทั่วไปของยุง

ยุง เป็นแมลงที่มีขนาดเล็ก มีขนาดลำตัวยาว 4-6 มิลลิเมตร บางชนิดมีขนาดเล็กมาก 2-3 มิลลิเมตร และบางชนิดอาจยาวมากกว่า 10 มิลลิเมตร ยุงจะมีส่วนหัว อก และที่สามารมองเห็นได้ชัด และแยกออกจากแมลงชนิดอื่นๆได้อย่างง่าย โดยสังเกตุได้จากรูปร่าง ที่มีปากคล้ายงวงที่ยื่นออกไปข้างหน้า มีปีกที่ใช้บิน 1 คู่ ยุงมีวงจรชีวิตแบบสมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วย ไข่ , ลูกน้ำ , ตัวโม่ง และยุงตัวแก่ 

ทำไมยุงกัดถึงมีตุ่มคัน เกิดจากอะไร ?

เราจะคลายข้อสงสัยให้กับท่านเอง โดยเมื่อยุงดูดเลือดเหยื่อ ยุงจะมีการปล่อยน้ำลายที่มีโปรตีนบางยางออกมาด้วย และน้ำลายของยุงอยู่ในรอยเจาะ ป็นตัวการทำให้ผิวหนังหลั่งสารฮิสตามีนออกมา จะกระตุ้นเส้นใยประสาทให้ส่งสัญญาณไปที่สมองแล้วทำให้เกิดอาการคัน และยังกระตุ้นการตอบสนองของภูมิคุ้มกันอีกด้วย จึงเป็นสาเหตุที่บริเวณที่โดนกัดเกิดอาการบวมแดง และคัน

โรคที่เกิดจากยุง เป็นพาหะนำโรคในประเทศไทย

 1. โรคมาลาเรีย แหล่งที่ใช้ในการแพร่เชื้อ จะอยู่ตามป่าและภูเขา ที่เป็นเขตอากาศชื้น โดยเฉพาะตามบริเวณแนวชายแดนที่มีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็น ประเทศพม่า กัมพูชาและอื่นๆ ซึ่งยุงเป็นสัตว์ที่มีเซลล์ขนาดเล็ก มีชื่อเรียกว่าพลาสโมเดี่ยม มีอยู่ 4 ชนิดด้วยกัน และมีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตคือ พลาสโมเดี่ยม และฟาลซิฟารั่ม
 2. โรคไข้เลือดออก แหล่งแพร่เชื้อจะอยู่ตามเขตเมือง หรือชนบทที่มีอยู่ทั่วทุกจังหวัด ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเป็นเด็ก มักจะอันตราย ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต เนื่องจากอาการช็อค มีเชื้อไวรัสที่ชื่อว่า เดงกี่ไวรัส
 3. โรคเท้าช้าง แหล่งแพร่เชื้อโรค จะอยู่ในท้องที่ชนบทเฉพาะทางภาคใต้และภาคตะวันตกของประเทศไทย เชื้อโรคเท้าช้างคือ พยาธิตัวกลมที่มีขนาดเล็ก รูปร่างคล้ายเส้นด้าย อาศัยอยู่ในกระแสโลหิตของผู้ป่วย โรคนี้ทำให้เกิดแขน เท้า ลูกอัณฑะบวมโต เกิดความพิการตามมาแต่โรคไม่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต มีอาการบวมตามอวัยวะในส่วนต่างๆของร่างกาย จึงให้ชื่อโรคนี้ว่า โรคเท้าช้าง
 4. โรคไข้สมองอักเสบ  แหล่งแพร่เชื้อโรคอยู่ในท้องที่ชนบทโดยเฉพาะทางภาคเหนือ บริเวณที่มีการเลี้ยงสุกร โดยโรคนี้ปกติแล้วจะติดต่อในสัตว์เท่านั้น และการที่โรคติดต่อมาถึงคนได้นั้น นับเป็นการบังเอิญที่คนไปถูกยุงที่มีเชื้อโรค กัด เชื้อโรคไข้สมองอักเสบคือไวรัสที่มีชื่อว่า แจแปนิส เอนเซบ ฟาไลติส ไวรัส ถึงแม้จำนวนผู้ป่วยโรคนี้มีไม่มาก แต่โรคนี้ทำให้เกิดอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้โดยง่าย  หรือพิการทางสมองตามมาได้
เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับยุง ชนิดของยุง วงจรชีวิตของยุง และการนำโรคต่างๆ

วิธีการควบคุมป้องกันตนเองจากยุงลาย และการกำจัดยุงที่ดีที่สุด

วิธีการป้องกันยุงที่ดีที่สุด เพื่อไม่ให้ยุงกัด โดยการทายากันยุง กางมุ้ง ห้องบุมุ้งลวด หรือสวมเสื้อผ้ามิดชิด ขณะเดียวกันนั้นยังมีวิธีในการกำจัดยุงทั้ง 4 ระยะ เพื่อควบคุมไม่ให้ยุงนั้นเกิดมาได้อีก ซึ่งเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยาก แต่ถ้าร่วมมือกันทำลายยุงพร้อมๆกัน ก็จะเป็นวิธีที่ช่วยได้ ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ 

 • ทำลายแหล่งวางไข่ของยุง โดยบริเวณที่มีน้ำขัง คว่ำภาชนะ หรือโอ่งน้ำต้องปิดฝา ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะลูกน้ำยุงลาย หรือยุงลงไปออกไข่ได้
 • ทำลายลูกน้ำตัวอ่อน หากบริเวณที่มีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ อาจจะต้องถมที่ดิน หรือวิธีระบายน้ำทิ้ง อาจจะต้องหาปลากัด ปลาหางนกยูง มาเลี้ยงกินตัวอ่อนในแอ่งน้ำ เป็นต้น 
 • กำจัดตัวยุง อาจจะต้องใช้วิธีการฉีด หรือพ่นควันยาฆ่ายุง เพื่อเป็นวิธีการไล่ยุงตามซอกของห้องมือที่มียุงได้อาศัยอยู่ และวิธีที่ดีอีก 1 วิธี คือ การตบยุงให้ตายนั่นเอง

สารพัดยุงลายหน้าฝน ต้องกำจัดเวลาใด

กำจัดยุง  เมื่อยุงตัวเต็มวัยเพศเมียเริ่มบินได้ 2-3 ชั่วโมง ก็พร้อมที่จะผสมพันธุ์กับยุงเพศผู้ เสร็จแล้วจะออกหากินดูดเลือดคนเป็นอาหาร ตลอดวงจรของยุงที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับคนนี้เอง ที่ยุงลายสามารถกลายเป็น ‘ยุงร้าย’ ได้ เนื่องจากยุงลายเพศเมียต้องการโปรตีนไปใช้ในการสร้างไข่ มันจึงกัดคนและจะออกหากินในเวลากลางวัน พบมากในตอนเช้ากับตอนบ่ายถึงเย็น หากยังไม่อิ่ม ยุงก็อาจบินออกมาในช่วงพลบค่ำได้ ขณะที่ยุงตัวเต็มวัยเพศเมียจะผสมพันธุ์เพียงครั้งเดียว แต่สามารถวางไข่ได้ตลอดชีวิต บริเวณผิวน้ำนิ่ง ถึงแม้น้ำจะแห้งไปแล้ว ไข่ของยุงก็จะติดอยู่กับพื้นผิว และทนอยู่ในสภาวะแห้งแล้งได้นาน 1 ปี

สรุป ยุงลายมีช่วงตัวเต็มวัยเมื่อบินไปกัดผู้ป่วยที่มีอาการของโรคไข้เลือดออก จากนั้นเชื้อจะทำการฟักตัวในยุง 8-10  วัน หากยุงตัวนั้นไปกัดใคร ก็จะทำให้ได้รับเชื้อและเป็นผู้ป่วยไข้เลือดออก แต่ถ้าหากยุงไปวางไข่ ก็จะมีโอกาสที่เชื้อไวรัสจะส่งต่อไปยังรุ่นลูกของยุงลายตั้งแต่เกิด จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำลายแหล่งเพาะเชื้อของยุง เพื่อควบคุมไม่ให้ยุงมาแพร่เชื้อได้อีก และขณะเดียวกันทุกท่านจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลตัวเอง เพื่อไม่ให้ยุงมากัด ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่มิดชิดมากที่สุด 

โทรติดต่อสอบถาม

076-244789

INBOX LINE 24 Hr.

เข้าสำรวจพื้นที่ พร้อมให้คำปรึกษา ฟรี

ตรวจเช็คปลวกฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมให้คำปรึกษา ให้เราติดต่อกลับโดยด่วน