บริษัทกำจัดปลวกภูเก็ต

บทความ เรื่องน่ารู้ เกร็ดความรู้

บทความ เรื่องน่ารู้ เกร็ดความรู้เรื่องปลวก บริษัทได้รวบรวม ความรู้เกี่ยวกับปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง และตัวเรือด เพื่อเป็นความรู้ให้กับทุกคน และเพื่อเป็นประโยชน์กับบุคคลทั่วไป ใช้ในการป้องกัน พร้อมทั้งกำจัด ยังรวมไปถึงการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้างของท่าน ให้ปลอดภัยจากปลวก แมลงและสัตว์รบกวนต่างๆอีกด้วย

เรื่องน่ารู้ เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับปลวก และสัตว์รบกวน

บริษัทได้รวบรวมความรู้ พร้อมจัดทำบทความ เรื่องน่ารู้ และเกร็ดความรู้ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง และตัวเรือด เพื่อเป็นประโยชน์กับบุคคลทั่วไป ใช้ในการป้องกัน กำจัด รวมไปถึงวิธีการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้างของท่าน ให้ปลอดภัยจากปลวก แมลงและสัตว์รบกวนต่างๆ

มด เรื่องเกี่ยวกับมด ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมด ชนิดของมด วิธีการกำจัดมด

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมด ชนิดของมด วิธีการกำจัดมด

มด เรื่องเกี่ยวกับมด

มด เป็นแมลงชนิดหนึ่ง อยู่ในวงศ์ Formicidae อันดับ Hymenoptera พบได้ทั่วไปตั้งแต่เขตร้อน (tropics) จนถึงบริเวณใกล้เขตขั้วโลก (subarctic) มีการสร้างรังเป็นอาณาจักรขนาดใหญ่ บางรังมีจำนวนประชากรมากถึงล้านตัว ทั่วโลกพบมดจำแนกชนิดแล้ว 15,000 ชนิด ส่วนในประเทศไทย คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานว่าพบมดแล้วทั้งหมด 9 วงศ์ย่อย 86 สกุล 512 ชนิด สามารถดำรงชีวิตได้ในทุกสภาพแวดล้อม ไม่เว้นแม้แต่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของมนุษย์ มักสร้างรังใต้พื้นบ้านที่ยกสูง หรืออาจจะหนักกว่านั้น พบเห็นได้บ่อยครั้ง มดชอบสร้างรังหน้าห้องน้ำ มุมอัพในห้องนอน ในห้องครัว 

แน่นอนว่าสิ่งที่น่ารำคาญที่ติดมาพร้อมกับมันนั้นคือ กดเจ็บสุด ๆ บางคนถึงขั้นแพ้ชนิดรุนแรง เศษ อาหาร ดิน ทราย ที่ทำให้สกปรก ต้องคอยกวาด ล้าง ทำความสะอาดอยู่ทุกวัน มดก็เป็นแมลงอีกชนิดที่มีการแพร่พันธุ์ เร็ว จำนวนเยอะ มีการแบ่งชั้นวรรณะออกชัดเจน ประกอบด้วย มดแม่รังหรือมดราชินี มดเพศผู้ มดงาน นอกจากนั้นมดยัง เป็นตัวพาเชื้อโรคติดมาตามขาและหนวด เมื่อมดพวกนี้ขึ้นมากินอาหารของคนจะทำให้มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในอาหาร อีกด้วย

มด เรื่องเกี่ยวกับมด ชนิดของมด และประเภทของมด

ชนิดของมด และประเภทของมด

มด เรื่องเกี่ยวกับมด

1. มดคันไฟ (Fire Ant) มดคันไฟจะมีมดงานมีความยาว 3-6 มม. นางพญามีความยาว 15 มม.สีทองเเดง-น้ำตาลที่หัวและลำตัว ช่วงท้องนั้นจะมีสีเข้มกว่าส่วนอื่นSolenopsis จะมีหนวดอยู่สองเส้นที่เป็นเอกลักษณ์มาก ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจนที่สุดตรงบริเวณส่วนหน้าของมดตัวเมียที่อยู่ใน วัยเจริญพันธุ์

มด เรื่องเกี่ยวกับมด

 2. มดละเอียด (Pharaohs Ant) มดละเอียด เป็นมดที่มีเหล็กใน เมื่อถูกรบกวนจะป้องกันตัวโดยการกัด ทำให้เจ็บและคันเพียงเล็กน้อย เมื่อมดละเอียดเข้ามาสร้างรังย่อยภายในอาคาร และออกหาอาหารจะทำให้เกิดการปนเปื้อนหรือการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้

มด เรื่องเกี่ยวกับมด

3.  มดง่าม (Big headed) เป็นมดขนาดเล็ก มดง่ามที่ออกหาอาหารและพบเสมอภายนอกรังคือมดงาน เป็นมดเพศเมียที่เป็นหมัน ไม่มีปีก และไม่มีตาเดี่ยว ขนาดยาวประมาณ 2.5 มิลลิเมตร สีน้ำตาลดำเป็นมัน  ส่วนหัวรูปไข่   หนวดมี  12 ปล้อง ปลายหนวด  3 ปล้องขยายใหญ่   ตารวมเจริญดี   

 4. มดดำ (Crazy Ant)ตัวเต็มวัยมีความยาวลำตัวประมาณ 2.3 – 3.0 mm. ลำตัวมีสีน้ำตาลเข้ม บางส่วนสีดำ มีขนสีน้ำตาลเหลืองปกคลุมอยู่ทั่วไป อกแต่ละปล้องมีเส้นแบ่งชัดเจน มี pedicel 1 ปุ่ม ส่วนท้องเป็นรูปไข่

5.  มดเหม็น (Ghost Ant) มีสีน้ำตาลหรือดำความยาว 1/16 ถึง 1/8 นิ้วหนวดมี 12 ตอนและที่ปลายสิ้นสุดของหนวดไม่มีลักษณะรูปติ่งทรงกระบองมี 6 ขา

 6. มดแดง (Green Tree Ant/ Weaver Ant)มดแดงมีลำตัวสีส้มค่อนแดงความยาวตลอดลำตัวประมาณ 1 เซนติเมตร ชาวบ้านโดยทั่วไป เรียกว่า “มดแดง” บางท้องถิ่น เช่นชาวผู้ไท เรียกว่า “มดส้ม” 

มด เรื่องเกี่ยวกับมด

วงจรชีวิตของมด และการผสมพันธุ์ของมด

วงจรชีวิตมดนั้นมี4ชั้นตอนคือราชินีออก ไข่ใช่เวลาประมาณ1-2อาทิตย์ เช่นตัวอ่อนใช่เวลาประมาณ1-4 อาทิตย์ ดักแด้ใช้เวลาประมาณ1-3 อาทิตย์ มดรวมๆแล้วจะใช่เวลาประมาณ1 เดือนหรือมากกว่านั้นจากไข่สู่การเป็นมดทั้งนั้นทั้นนี้ขึ้นอยู่กับมดแต่ละสายพันธุ์นั้นๆ

พฤติกรรมการผสมพันธุ์และสร้างรัง เมื่อมีประชากรภายในรังหนาแน่นมากและต้องการขยายรัง สมาชิกในรังที่จะทำหน้าที่ผสมพันธุ์จะบินออกมาจากรังเดิมจับคู่กับมดจากรังอื่น โดยมดงานจะขุดรูให้เป็นทางออกของแม่รังตัวใหม่ มดที่มีวิวัฒนาการสูงจะจับคู่และผสมพันธุ์บนที่สูง เช่น บนต้นไม้ ส่วนมดที่มีวิวัฒนาการต่ำจะผสมพันธุ์บนพื้นดิน 

พิษร้ายจากมด อันตรายถึงขั้นเสียชีวิต

มดแต่ละชนิตอาจทำให้คนแพ้ได้โดยอาการของแต่ละคนต่างกัรออกไปบ้างคนแค่คันหรืออาการหนักถึงขั้น หายใจลำบาก อึดอัด แน่นหน้าอก – วิงเวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลม – หมดสติ “หากผู้ที่มีอาการแพ้โดนมดกัด อาการหนักถึงขั้นหายใจไม่ออก และไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที จะเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้

มด เรื่องเกี่ยวกับมด

การควบคุมป้องกันมด และ วิธีการกำจัดมด

การควบคุม ป้องกันและกำจัดมด ถ้าต้องการให้ได้ผลดีต้องทราบชนิดลักษณะ อุปนิสัย ชีวประวัติและความเป็นอยู่ต่างๆเพื่อหาวิธีที่เหมาะสมซึ่งประกอบด้วย

  1. การควบคุมมดโดยใช้วิธีกล ใช้มือบี้,ไม้กวาด,ไฟเผา
  2. การควบคุมมดโดยการปรับสภาพ แวดล้อม ไม่ให้มีอาหาร,ไม่ให้มีที่เหมาะสมสำหรับมดมาทำรัง
  3. ทำความสะอาดบ้านบ่อยๆเพื่อไม่ให้มดมาอยู่

บริษัทกำจัดมด : de-landhousingservice.com

โทรติดต่อสอบถาม

076-244789

INBOX LINE 24 Hr.

เข้าสำรวจพื้นที่ พร้อมให้คำปรึกษา ฟรี

ตรวจเช็คปลวกฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมให้คำปรึกษา ให้เราติดต่อกลับโดยด่วน