มด เรื่องเกี่ยวกับมด ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมด ชนิดของมด วิธีการกำจัดมด

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมด ชนิดของมด วิธีการกำจัดมด

มด เรื่องเกี่ยวกับมด

มด เป็นแมลงชนิดหนึ่ง อยู่ในวงศ์ Formicidae อันดับ Hymenoptera พบได้ทั่วไปตั้งแต่เขตร้อน (tropics) จนถึงบริเวณใกล้เขตขั้วโลก (subarctic) มีการสร้างรังเป็นอาณาจักรขนาดใหญ่ บางรังมีจำนวนประชากรมากถึงล้านตัว ทั่วโลกพบมดจำแนกชนิดแล้ว 15,000 ชนิด ส่วนในประเทศไทย คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานว่าพบมดแล้วทั้งหมด 9 วงศ์ย่อย 86 สกุล 512 ชนิด สามารถดำรงชีวิตได้ในทุกสภาพแวดล้อม ไม่เว้นแม้แต่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของมนุษย์ มักสร้างรังใต้พื้นบ้านที่ยกสูง หรืออาจจะหนักกว่านั้น พบเห็นได้บ่อยครั้ง มดชอบสร้างรังหน้าห้องน้ำ มุมอัพในห้องนอน ในห้องครัว 

แน่นอนว่าสิ่งที่น่ารำคาญที่ติดมาพร้อมกับมันนั้นคือ กดเจ็บสุด ๆ บางคนถึงขั้นแพ้ชนิดรุนแรง เศษ อาหาร ดิน ทราย ที่ทำให้สกปรก ต้องคอยกวาด ล้าง ทำความสะอาดอยู่ทุกวัน มดก็เป็นแมลงอีกชนิดที่มีการแพร่พันธุ์ เร็ว จำนวนเยอะ มีการแบ่งชั้นวรรณะออกชัดเจน ประกอบด้วย มดแม่รังหรือมดราชินี มดเพศผู้ มดงาน นอกจากนั้นมดยัง เป็นตัวพาเชื้อโรคติดมาตามขาและหนวด เมื่อมดพวกนี้ขึ้นมากินอาหารของคนจะทำให้มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในอาหาร อีกด้วย

มด เรื่องเกี่ยวกับมด ชนิดของมด และประเภทของมด

ชนิดของมด และประเภทของมด

มด เรื่องเกี่ยวกับมด

1. มดคันไฟ (Fire Ant) มดคันไฟจะมีมดงานมีความยาว 3-6 มม. นางพญามีความยาว 15 มม.สีทองเเดง-น้ำตาลที่หัวและลำตัว ช่วงท้องนั้นจะมีสีเข้มกว่าส่วนอื่นSolenopsis จะมีหนวดอยู่สองเส้นที่เป็นเอกลักษณ์มาก ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจนที่สุดตรงบริเวณส่วนหน้าของมดตัวเมียที่อยู่ใน วัยเจริญพันธุ์

มด เรื่องเกี่ยวกับมด

 2. มดละเอียด (Pharaohs Ant) มดละเอียด เป็นมดที่มีเหล็กใน เมื่อถูกรบกวนจะป้องกันตัวโดยการกัด ทำให้เจ็บและคันเพียงเล็กน้อย เมื่อมดละเอียดเข้ามาสร้างรังย่อยภายในอาคาร และออกหาอาหารจะทำให้เกิดการปนเปื้อนหรือการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้

มด เรื่องเกี่ยวกับมด

3.  มดง่าม (Big headed) เป็นมดขนาดเล็ก มดง่ามที่ออกหาอาหารและพบเสมอภายนอกรังคือมดงาน เป็นมดเพศเมียที่เป็นหมัน ไม่มีปีก และไม่มีตาเดี่ยว ขนาดยาวประมาณ 2.5 มิลลิเมตร สีน้ำตาลดำเป็นมัน  ส่วนหัวรูปไข่   หนวดมี  12 ปล้อง ปลายหนวด  3 ปล้องขยายใหญ่   ตารวมเจริญดี   

 4. มดดำ (Crazy Ant)ตัวเต็มวัยมีความยาวลำตัวประมาณ 2.3 – 3.0 mm. ลำตัวมีสีน้ำตาลเข้ม บางส่วนสีดำ มีขนสีน้ำตาลเหลืองปกคลุมอยู่ทั่วไป อกแต่ละปล้องมีเส้นแบ่งชัดเจน มี pedicel 1 ปุ่ม ส่วนท้องเป็นรูปไข่

5.  มดเหม็น (Ghost Ant) มีสีน้ำตาลหรือดำความยาว 1/16 ถึง 1/8 นิ้วหนวดมี 12 ตอนและที่ปลายสิ้นสุดของหนวดไม่มีลักษณะรูปติ่งทรงกระบองมี 6 ขา

 6. มดแดง (Green Tree Ant/ Weaver Ant)มดแดงมีลำตัวสีส้มค่อนแดงความยาวตลอดลำตัวประมาณ 1 เซนติเมตร ชาวบ้านโดยทั่วไป เรียกว่า “มดแดง” บางท้องถิ่น เช่นชาวผู้ไท เรียกว่า “มดส้ม” 

มด เรื่องเกี่ยวกับมด

วงจรชีวิตของมด และการผสมพันธุ์ของมด

วงจรชีวิตมดนั้นมี4ชั้นตอนคือราชินีออก ไข่ใช่เวลาประมาณ1-2อาทิตย์ เช่นตัวอ่อนใช่เวลาประมาณ1-4 อาทิตย์ ดักแด้ใช้เวลาประมาณ1-3 อาทิตย์ มดรวมๆแล้วจะใช่เวลาประมาณ1 เดือนหรือมากกว่านั้นจากไข่สู่การเป็นมดทั้งนั้นทั้นนี้ขึ้นอยู่กับมดแต่ละสายพันธุ์นั้นๆ

พฤติกรรมการผสมพันธุ์และสร้างรัง เมื่อมีประชากรภายในรังหนาแน่นมากและต้องการขยายรัง สมาชิกในรังที่จะทำหน้าที่ผสมพันธุ์จะบินออกมาจากรังเดิมจับคู่กับมดจากรังอื่น โดยมดงานจะขุดรูให้เป็นทางออกของแม่รังตัวใหม่ มดที่มีวิวัฒนาการสูงจะจับคู่และผสมพันธุ์บนที่สูง เช่น บนต้นไม้ ส่วนมดที่มีวิวัฒนาการต่ำจะผสมพันธุ์บนพื้นดิน 

พิษร้ายจากมด อันตรายถึงขั้นเสียชีวิต

มดแต่ละชนิตอาจทำให้คนแพ้ได้โดยอาการของแต่ละคนต่างกัรออกไปบ้างคนแค่คันหรืออาการหนักถึงขั้น หายใจลำบาก อึดอัด แน่นหน้าอก – วิงเวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลม – หมดสติ “หากผู้ที่มีอาการแพ้โดนมดกัด อาการหนักถึงขั้นหายใจไม่ออก และไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที จะเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้

มด เรื่องเกี่ยวกับมด

การควบคุมป้องกันมด และ วิธีการกำจัดมด

การควบคุม ป้องกันและกำจัดมด ถ้าต้องการให้ได้ผลดีต้องทราบชนิดลักษณะ อุปนิสัย ชีวประวัติและความเป็นอยู่ต่างๆเพื่อหาวิธีที่เหมาะสมซึ่งประกอบด้วย

  1. การควบคุมมดโดยใช้วิธีกล ใช้มือบี้,ไม้กวาด,ไฟเผา
  2. การควบคุมมดโดยการปรับสภาพ แวดล้อม ไม่ให้มีอาหาร,ไม่ให้มีที่เหมาะสมสำหรับมดมาทำรัง
  3. ทำความสะอาดบ้านบ่อยๆเพื่อไม่ให้มดมาอยู่

บริษัทกำจัดมด : de-landhousingservice.com