บริษัทกำจัดปลวกภูเก็ต

บทความ เรื่องน่ารู้ เกร็ดความรู้

บทความ เรื่องน่ารู้ เกร็ดความรู้เรื่องปลวก บริษัทได้รวบรวม ความรู้เกี่ยวกับปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง และตัวเรือด เพื่อเป็นความรู้ให้กับทุกคน และเพื่อเป็นประโยชน์กับบุคคลทั่วไป ใช้ในการป้องกัน พร้อมทั้งกำจัด ยังรวมไปถึงการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้างของท่าน ให้ปลอดภัยจากปลวก แมลงและสัตว์รบกวนต่างๆอีกด้วย

เรื่องน่ารู้ เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับปลวก และสัตว์รบกวน

บริษัทได้รวบรวมความรู้ พร้อมจัดทำบทความ เรื่องน่ารู้ และเกร็ดความรู้ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง และตัวเรือด เพื่อเป็นประโยชน์กับบุคคลทั่วไป ใช้ในการป้องกัน กำจัด รวมไปถึงวิธีการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้างของท่าน ให้ปลอดภัยจากปลวก แมลงและสัตว์รบกวนต่างๆ

เรื่องน่ารู้

เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับปลวก ชนิดของปลวก ปลวกชนิดต่างๆ วิธีป้องกันและกำจัดปลวก

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปลวก ชนิดของปลวก และวิธีกำจัดปลวก

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปลวก ชนิดของปลวก และวิธีกำจัดปลวก

ปลวก   เป็นแมลงชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในอันดับ Isoptera ที่สามารถทำลายความเสียหายให้แก่ต้นไม้ หรือผลิตผลที่มีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบ แต่สำหรับทางนิเวศวิทยาแล้ว ปลวกเป็นแมลงที่มีประโยชน์และสำคัญต่อระบบนิเวศป่าไม้ โดยเฉพาะปลวกจัดเป็นผู้ย่อยสลายในป่าธรรมชาติ ซึ่งทำหน้าที่ร่วมกับแบคทีเรียและเชื้อรา ปลวกจะช่วยย่อยสลายซากพืช เศษไม้ และซากต้นไม้ที่พุพังให้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอินทรีย์วัตถุภายในดิน ก่อให้เกิดอาหารในดิน สร้างความสมบูรณ์ให้แก่ดินในป่า ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ ซึ่งปลวกแบ่งออกเป็น 3 วรรณะ มีรูปร่างและหน้าที่ต่างกันชัดเจน คือ วรรณะปลวกงาน ทำหน้าที่หาอาหารและสร้างรัง วรรณะทหาร ป้องกันศัตรูที่เข้ามารบกวนประชากรในรัง และวรรณะสืบพันธุ์ ทำหน้าที่สืบพันธุ์วางไข่ นั่นเอง

ชนิดของปลวก และประเภทของปลวก

 • ปลวกใต้ดิน (Subterranean termites) จะอาศัยอยู่ในดินเกือบตลอดอายุของมัน แม้ว่าจะออกจากผิวดินไปแล้ว ก็ยังมีอยู่ที่พื้นดินอยู่ โดยการทำอุโมงค์ทางเดินด้วยดินไปสู่แหล่งอาหารต่าง ๆ ที่อยู่เหนือดิน นอกจากนี้อุโมงค์ทางเดินยังเป็นเครื่องป้องกันอันตรายจากศัตรู เช่น มด
 • ปลวกที่อยู่ตามจอมปลวก (Mound-building termites) เป็นปลวกที่สร้างรัง  อยู่บนพื้นดินโดยใช้ดิน สร้างขึ้นเป็นเนินสูงใหญ่ที่เรียกว่า จอมปลวก จะพบเห็นทั่วไปทุกภาคของประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเซีย และอาฟริกา 
 • ปลวกที่อยู่ตามรังขนาดเล็ก (Carton-nest-building termites) รังของปลวกชนิดนี้ เกิดจากมูลของปลวก ที่ผสมกับเศษไม้เล็กๆ และสร้างเป็นรังที่มีรูปร่างและขนาดแตกต่างกันไป เช่น ตามต้นไม้ เสาไฟ หรืออาคารบ้านเรือน
 • ปลวกไม้แห้ง (Dry-wood termites) เป็นพวกที่มีอาณาจักร หรือรังเล็กกว่าปลวกใต้ดิน อาศัยอยู่ในเนื้อไม้ และจะไม่ลงไปในดิน ปลวกชนิดนี้ต้องการความชื้นในไม้แต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น และเป็นพวกที่ทำความเสียหายร้ายแรงต่ออาคารบ้านเรือนและเครื่องเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
 • ปลวกไม้ชื้น (Damp-wood termites) อาศัยอยู่ในเนื้อไม้ที่มีความชื้นสูง เช่น เปลือกไม้ ไม้ซุง หรือไม้ที่ผุพังแล้ว ห้องที่มีความชื้นและความเย็น เป็นสถานที่เหมาะสม สำหรับปลวกประเภทนี้อาศัยอยู่ และปลวก ประเภทนี้ไม่ค่อยเป็นอันตรายต่ออาคารบ้านเรือนมากนัก

วรรณะของปลวก ที่แบ่งออกเป็น 3 วรรณะ มีหน้าที่แตกต่างกันไป

 1. ปลวกสืบพันธุ์ คือปลวกตัวผู้และตัวเมีย ตัวผู้เรียกว่าราชาปลวก และตัวเมียเรียกว่า ราชินีปลวก มีปีกเหมือนแมลงอื่นๆ ทั่วไปตามปกติ ในรังจะพบปลวกคู่นี้ทำหน้าที่ผสมพันธุ์และสืบพันธุ์ นอกจากสืบพันธุ์แล้ว ยังมีหน้าที่กระจายพันธุ์ และสร้างอาณาจักรใหม่เกิดขึ้นอีกด้วย ปลวกชนิดนี้มีปีกทั้งตัวผู้และตัวเมียเรียกว่าแมลงเม่า เมื่อจับคู่ผสมพันธุ์แล้วจะสลัดปีก และเลือกสถานที่เหมาะสมเพื่อสร้างรัง และเกิดเป็นอาณาจักร ใหม่ต่อไป
 2. ปลวกงาน เป็นปลวกตัวเล็กไม่มีปีก ไม่มีเพศ และไม่มีตา อาศัยอยู่ในดินหรือเนื้อไม้ ที่มันกัดและทำลาย มีหน้าที่สร้างและหาอาหารมาเลี้ยงปลวกวรรณะอื่นๆ ปลวกชนิดนี้จะทำงานทุกอย่างภายในรัง
 3. ปลวกทหาร เป็นปลวกตัวเล็กแต่มีหัวโต และขากรรไกรขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในการต่อสู้ ไม่มีปีก ไม่มีตา และไม่มีเพศ ปลวกชนิดนี้มีหน้าที่ปกป้องอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับรัง ศัตรูสำคัญของมัน คือ มด
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปลวก ชนิดของปลวก และวิธีกำจัดปลวก

การสร้างรังหรืออาณาจักรของปลวก

ในการสร้างรังหรืออาณาจักรของปลวกแต่ละชนิด จะมีแบบแผนที่แน่นอน แต่แตกต่างตามพันธุ์ และภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม ซึ่งมักจะพบเห็นได้ในบางโอกาสของปี ด้วยระยะเวลาเพียงสั้นๆเท่านั้น เมื่อปลวกตัวผู้และตัวเมียผสมพันธุ์กัน ปลวกไม้แห้งก็จะหารอยแตกแยกของเนื้อไม้เพื่อสร้างรังใหม่ ชนิดปลกใต้ดินก็จะหาแหล่งดินบริเวณใกล้กับอาหาร เช่น บริเวณเศษไม้หรือรากไม้ในดินเพื่อสร้างรังใหม่

การขยายอาณาจักรของปลวก

เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม แมลงเม่าจะบินออกจากรัง ตามสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศ จะทำให้แมลงเม่าออกจากรังต่างวาระกัน ในภูมิอากาศร้อน แมลงเม่าจะออกจากรังช่วงเวลาหลังฤดูฝนแมลงเม่า จะบินเข้าอาคารเพื่อรับความอบอุ่นจากแสงไฟ หรือแสงอาทิตย์ และทำความรำคาญให้กับเรา แมลงเม่าแต่ละคู่เมื่อผสมพันธุ์แล้วจะเลือกสถานที่เพื่อสร้างรังใหม่ และภายใน 2-3 วันจะเริ่มวางไข่ครั้งแรกๆ จะมีไข่ไม่กี่ฟอง แต่ต่อไปจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ตลอดอายุการเจริญเติบโตของไข่จะฟักออกเป็นตัวอ่อนภายใน 30-50 วัน และตัวอ่อนจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่วนมากจะเป็นปลวกที่อยู่ในวรรณะ ปลวกทหาร และ ปลวกงาน แมลงเม่า คู่แรกที่สร้างรังจะเจริญเติบโตเป็นราชาปลวก และ ราชินีปลวก มีอายุยืนยาว และมีจำนวนไข่มากกว่า 30,000 ฟองต่อวัน จำนวนประชากรของปลวกในอาณาจักรหนึ่งๆ มีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับภูมิประเทศ และแหล่งอาหาร

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปลวก ชนิดของปลวก และวิธีกำจัดปลวก ดีที่สุด

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปลวก ชนิดของปลวก และวิธีกำจัดปลวก

ปลวกชนิดต่างๆ ในอาณาจักรปลวกใต้ดิน

 • แมลงเม่า
 • ปลวกสืบพันธุ์ (แมลงเม่าสลัดปีก)
 • ตัวอ่อนระยะแรก
 • ตัวอ่อนระยะกลาง
 • ปลวกสืบพันธุ์ระยะเจริญพันธุ์
 • ปลวกงาน
 • ปลวกทหาร
 • ราชินีปลวก
 • ปลวกสืบพันธุ์สำรองปีกสั้น และไม่มีปีก

ความต้องการของปลวก ปลวกต้องการอะไร ??

 • ปลวกต้องหาอาหารจึงเกิดการทำลาย และต้องการความชื้น ของดินจึงเกิดวิธีกำจัด โดยใช้สารเคมี
 • อาหารของปลวกส่วนมากคือ เนื้อไม้ หรือสารที่มีเซลลูโลส เศษไม้ จะถูกย่อยโดยเชื้อ โปรโตซัว ซึ่งมีอยู่ในตัวของมัน
 • ปลวกและแมลง ต้องการอาศัยความชื้น เพื่อให้เกิดน้ำในลำตัวตลอด เวลาปลวกไม้แห้ง จะปิดทาง เข้าออกของรังอย่างมิดชิดใน ขณะที่อากาศภายนอกมีความชื้นต่ำ ปลวกใต้ดินจะปรับ อากาศ ในรังหรือทางเดินให้เหมาะสม โดยทำรังในดินที่มีความชื้น และมันจะเดินกลับเข้ารัง วันละ หลายๆ เที่ยว ในพื้นที่ชื้น และนี่คือวิธีที่ปลวก นำความชื้นเข้าสู่รังได้

สภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การทำลายของปลวก

เรามักจะพบว่าปลวกใต้ดินอาศัยอยู่ประเทศไทย หรือตั้งอยู่ในเขตมรสุม ซึ่งเป็นเขตที่เหมาะสม ที่ปลวกใต้ดินจะอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และพบว่าปลวกชนิดนี้มักจะพบอยู่ทุกภาคของประเทศไทย และการทำลายของปลวกนั้นจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน โดยจะขึ้นอยู่กับชนิดโครงสร้างของสิ่งของ เมื่อปลวกไปพบกับสิ่งที่กีดขวาง ปลวกมักจะหาช่องทางกัดแทะจนพบอาหาร เมื่อมันเข้าไปสู่ตัวอาคารที่สร้างขึ้นจากไม้ ก็จะกลายเป็นอาหารของมันไปทันที ไม่ว่าจะเป็น พื้นไม้ วงกบประตู หน้าต่าง ฝาบ้าน และผ้า จะเป็นบริเวณที่เราอาจจะพบปลวกได้ง่ายมากๆ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปลวก ชนิดของปลวก และวิธีกำจัดปลวก

โทษที่เกิดจากปลวก

ปลวกเป็นแมลงที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ ความเสียหายที่เกิดจากปลวกส่วนใหญ่เกิดจาก การเข้าทำลายบ้านเรือน ที่พักอาศัย พืชเกษตร ไม้ และผลผลิตจากไม้ที่มีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบ อาทิเช่น

 • ต้นกล้าไม้ และไม้ยืนต้น ในป่าธรรมชาติ
 • ไม้ใช้ประโยชน์ที่อยู่กลางแจ้ง
 • ไม้ใช้ประโยชน์ที่เป็นโครงสร้างภายในอาคารบ้านเรือน
 • วัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ทำมาจากไม้ และพืชเส้นใย เช่น โต๊ะ ตู้ กระดาษ หนังสือ พรม และเสื้อผ้า เป็นต้น

วิธีป้องกันและกำจัดปลวกให้หมดสิ้นจากที่พักอาศัย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปลวก ชนิดของปลวก และวิธีกำจัดปลวก ป้องกันโดยการตัดเส้นทางอาหารของปลวก จะต้องสำรวจพื้นที่ว่าเป็นอย่างไร ปลวกจะชอบบริเวณที่รกร้าง มีเศษไม้ และกองขยะ มักจะเป็นที่อาศัยของปลวกชนิดต่างๆ จำเป็นที่จะต้องกำจัดกองไม้ เศษใบไม้ออกให้หมด เปลี่ยนวัสดุของไม้ที่ปลวกได้กัดแทะจนทำให้เกิความเสียหาย จากนั้นให้ใช้ไม้เนื้อแข็ง ที่แทะกินไม่ได้เลย อย่างไรก็ตามควรว่าจ้างบริษัทกำจัดปลวกมาทำการปรับ หรืออัดน้ำยาลงดินให้ทั่วบริเวณบ้าน พร้อมทั้งฉีดพรมหน้าดินบริเวณบ้านอีกด้วย เป็นการป้องกันอีกหนึ่งวิธีที่ดีที่สุดนั่นเอง

สรุป

 • อาหารที่ปลวกชอบมากที่สุด คือ ซากไม้ เนื้อไม้ เศษไม้ หรือสารที่มีเซลลูโลส
 • ปลวกมีหลายชนิด แต่พบมากที่สุดในไทยคือปลวกใต้ดินที่มักสร้างอุโมงค์ทางเดินดินไปสู่แหล่งอาหารต่างๆ 
 • ปลวกชอบที่ชื้น เพื่ออาศัยความชื้นสร้างน้ำหล่อเลี้ยงในลำตัวตลอดเวลา

บทความเพิ่มเติม  :  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับยุง
กำจัดปลวก            :
 de-landhousingservice.com

โทรติดต่อสอบถาม

076-244789

INBOX LINE 24 Hr.

เข้าสำรวจพื้นที่ พร้อมให้คำปรึกษา ฟรี

ตรวจเช็คปลวกฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมให้คำปรึกษา ให้เราติดต่อกลับโดยด่วน