บริษัทกำจัดปลวกภูเก็ต

บทความ เรื่องน่ารู้ เกร็ดความรู้

บทความ เรื่องน่ารู้ เกร็ดความรู้เรื่องปลวก บริษัทได้รวบรวม ความรู้เกี่ยวกับปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง และตัวเรือด เพื่อเป็นความรู้ให้กับทุกคน และเพื่อเป็นประโยชน์กับบุคคลทั่วไป ใช้ในการป้องกัน พร้อมทั้งกำจัด ยังรวมไปถึงการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้างของท่าน ให้ปลอดภัยจากปลวก แมลงและสัตว์รบกวนต่างๆอีกด้วย

เรื่องน่ารู้ เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับปลวก และสัตว์รบกวน

บริษัทได้รวบรวมความรู้ พร้อมจัดทำบทความ เรื่องน่ารู้ และเกร็ดความรู้ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง และตัวเรือด เพื่อเป็นประโยชน์กับบุคคลทั่วไป ใช้ในการป้องกัน กำจัด รวมไปถึงวิธีการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้างของท่าน ให้ปลอดภัยจากปลวก แมลงและสัตว์รบกวนต่างๆ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับด้วงงวงมะพร้าว

ด้วงงวงมะพร้าว (Coconut rhinoceros beetle) เป็นแมลงที่อยู่ในวงศ์ Oryctes และเป็นแมลงศัตรูพืชที่รุนแรงต่อมะพร้าวและต้นไม้ในวงจรปลูกสวนที่เกี่ยวข้อง ชื่อทางวิทยาศาสตร์ของด้วงงวงมะพร้าวคือ Oryctes rhinoceros ด้วงงวงมะพร้าวมีลักษณะที่มีเกราะหนังแข็งแรงที่คล้ายกราบและมีเขาหนูที่ยาวมากที่ออกมาจากหัว ทำให้ดูคล้ายกับสัตว์มีเขาประเภทหนึ่ง สีของตัวของด้วงงวงมะพร้าวมักเป็นสีน้ำตาลหรือดำ ด้วงงวงมะพร้าวเป็นศัตรูที่รุนแรงต่อมะพร้าวและต้นไม้อื่นๆ พวกมันมักเจาะลงไปในลำต้นของมะพร้าวและทำลายเนื้อเยื่อภายใน ส่งผลให้มะพร้าวที่ถูกทำลายนี้มีโอกาสตายได้ นอกจากนี้ การที่ด้วงงวงมะพร้าวเจาะลงไปในมะพร้าวยังสามารถเป็นที่เพาะพันธุ์ของเชื้อราและแบคทีเรียที่สามารถทำให้เกิดโรคในมะพร้าวได้ด้วย การควบคุมด้วงงวงมะพร้าวมักจะใช้วิธีการต่างๆ เช่น การใช้สารเคมีควบคุม, การตรวจสอบและกำจัดตัวด้วงที่เจาะลงไปในมะพร้าว, หรือใช้การควบคุมชีวภาพด้วยการใช้ศัตรูธรรมชาติ เพื่อลดความเสียหายในการปลูกมะพร้าวและพืชอื่นๆ ที่เป็นเหยื่อของด้วงงวงมะพร้าว.

ลักษณะทางภูมิศาสตร์

 1. ขนาด ด้วงงวงมะพร้าวมีขนาดใหญ่ โดยตัวผู้สามารถมีขนาดประมาณ 3.5-6 เซนติเมตร และตัวเมียมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้เล็กน้อย
 2. ร่างกาย ด้วงงวงมะพร้าวมีร่างกายที่มีลักษณะคล้ายกราบ โดยมีเกราะหนังแข็งป้องกันร่างกาย สีของเกราะหนังมักเป็นสีน้ำตาลหรือดำ
 3. เขา เขาของด้วงงวงมะพร้าวยาวและแข็งแรง ที่ยื่นออกมาจากหน้าของด้วง ทำหน้าที่ขุดเจาะลงในลำต้นของมะพร้าว
 4. สีของตัว ตัวของด้วงงวงมะพร้าวมักมีสีน้ำตาลหรือดำ แต่สีอาจมีความแตกต่างไปตามชนิดของด้วงและสภาพแวดล้อม

ด้วงงวงมะพร้าวเป็นศัตรูพืชที่รุนแรงต่อมะพร้าวและต้นไม้ในวงจรปลูกสวน การควบคุมด้วงงวงมะพร้าวมักจะเน้นการตรวจสอบและกำจัดตัวด้วงในลำต้นมะพร้าวเป็นหลัก เพื่อป้องกันความเสียหายในการปลูกมะพร้าวและพืชอื่นๆ ที่เป็นเหยื่อของด้วงงวงมะพร้าว

วงจรชีวิตด้วงงวงมะพร้าว

วงจรชีวิตของด้วงงวงมะพร้าว (Coconut rhinoceros beetle) มีขั้นตอนต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ ดังนี้

 1. การวางไข่ 
  – การวางไข่เริ่มต้นเมื่อตัวเมียของด้วงงวงมะพร้าวตามตัวผู้ของตัวต้าน
  – ไข่จะถูกวางไว้ในร่องน้ำหรือส่วนที่มีความชื้นสูง เช่น ในแกะหรือรอยร่องน้ำระหว่างใบมะพร้าว
 2. ระยะตัวอ่อน 
  – เมื่อไข่ฟักออกมาจะเป็นรูปตัวอ่อน (larvae) ที่คล้ายแมลงตัวอ่อนและมีขนาดเล็ก
  – ตัวอ่อนจะเจาะลงในลำต้นมะพร้าวหรือต้นไม้อื่น ๆ และเริ่มกินเนื้อเยื่อภายในพืช
  – ระยะตัวอ่อนจะเป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่องและค่อนข้างยาว มากกว่าระยะอื่น ๆ ในวงจรชีวิตของด้วงงวงมะพร้าว
 3. ระยะตัวเต็มวัย
  – เมื่อตัวอ่อนโตขึ้นเป็นตัวเต็มวัย จะออกจากลำต้นพืชและกลายเป็นตัวเต็มวัย (adult) ที่มีเขาหนูยาวออกมาจากหัว
  – ตัวเต็มวัยเป็นตัวผู้หรือตัวเมียและมีการผสมพันธุ์
  – ตัวผู้จะทำส่วนใหญ่ของการสืบพันธุ์โดยการก่อตัวหลู่อ่อนในร่องน้ำหรือแหล่งอื่นๆ ที่มีความชื้นสูง
 4. การสืบพันธุ์
  – ตัวผู้จะทำการหลู่อ่อนในแหล่งที่มีความชื้นสูง และตัวเมียจะวางไข่ลงในร่องน้ำที่มีน้ำขังหรือส่วนที่มีความชื้นเพียงพอ
  – ไข่จะฟักเป็นตัวอ่อนซึ่งจะกลายเป็นตัวเต็มวัยหลังจากการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น

วิธีกำจัดด้วงงวงมะพร้าว

การตรวจสอบลำต้นมะพร้าวเพื่อค้นหาตัวด้วงงวงมะพร้าวและไข่เป็นวิธีที่สำคัญในการควบคุมด้วงงวงมะพร้าว ถ้าพบตัวด้วงหรือไข่ในลำต้นมะพร้าว ควรทำการกำจัดโดยการตัดแต่งส่วนที่มีการเข้าทำลายหรือถ้ามีสภาพแย่มาก อาจต้องรื้อถอนต้นมะพร้าวที่ติดเชื้อ

การใช้สารเคมีเป็นวิธีการควบคุมด้วงงวงมะพร้าวที่มีผลดีในการควบคุมตัวด้วง แต่ควรใช้สารเคมีอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อกำหนดจากหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการควบคุมโรคพืชและแมลง

การควบคุมชีวภาพ การใช้ศัตรูธรรมชาติ เช่น แตนเบียคือสิ่งที่มีศัตรูธรรมชาติซึ่งเป็นศัตรูของด้วงงวงมะพร้าว แต่การควบคุมชีวภาพนี้จะต้องใช้ร่วมกับวิธีอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การกล้องแสงสำหรับดักด้วง: การใช้กล้องแสงสามารถช่วยในการตรวจจับและควบคุมด้วงงวงมะพร้าวได้ โดยกลุ่มกล้องจะตรวจจับการเคลื่อนไหวของด้วงและส่งสัญญาณเตือนเมื่อมีด้วงในพื้นที่

การควบคุมด้วงงวงมะพร้าวเป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างระมัดระวังและต่อเนื่อง เนื่องจากด้วงงวงมะพร้าวมีความสามารถในการทำลายมะพร้าวได้โดยรวดเร็ว การร่วมมือกันระหว่างเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมปัญหาด้วงงวงมะพร้าวให้มีผลสำเร็จ

โทรติดต่อสอบถาม

076-244789

INBOX LINE 24 Hr.

เข้าสำรวจพื้นที่ พร้อมให้คำปรึกษา ฟรี

ตรวจเช็คปลวกฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมให้คำปรึกษา ให้เราติดต่อกลับโดยด่วน