บริษัทกำจัดปลวกภูเก็ต

เกี่ยวกับเรา

  • Home
  • เกี่ยวกับเรา

รู้จัก De. Land Housing Service

บริษัท ดี. แลนด์ เฮ้าซิ่ง เซอร์วิส จำกัด (De.Land Housing Service Co.,Ltd.) (สำนักงานใหญ่) เปิดให้บริการมากกว่า 30 ปี
มีความชำนาญ  และเชี่ยวชาญ พร้อมให้บริการอย่างมืออาชีพ

บริษัท ดี. แลนด์ เฮ้าซิ่ง เซอร์วิส จำกัด (De. Land Housing Service Co.,Ltd.) ( สำนักงานใหญ่ ) นายศักดา จีนบุบผา ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ได้จดทะเบียนในนาม บริษัท ดี.แลนด์ เฮ้าซิ่ง เซอร์วิส จำกัด (De.Land Housing Service Co.,Ltd.) ในปี พ.ศ. 2543 ผู้ก่อตั้งได้มีประสบการณ์ จากบริษัทชั้นนำในประเทศอังกฤษ เป็นระยะเวลามากกว่า 14 ปี ทำให้มีความชำนาญและเชี่ยวชาญ จึงได้เดินทางไปตามจังหวัดต่างๆ เพื่อหาพื้นที่ ที่มีความเหมาะสมในการให้บริการ จึงได้พิจารณาเลือกจังหวัดภูเก็ต  เนื่องจากจังหวัดภูเก็ต เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีโรงแรมและบ้านพักอาศัยเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ บริษัทเปิดให้บริการ กำจัดและป้องกัน สัตว์รบกวน ภายในบ้านพักอาศัย และโรงแรม ในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง