บริษัทกำจัดปลวกภูเก็ต

บริการพ่นละอองฆ่าเชื้อ

บริการพ่นละอองฆ่าเชื้อ

บริการควบคุมปลวก มด แมลงสาบ หนู และบริการกำจัดสัตว์รบกวนต่างๆ ให้บริการกลุ่มลูกค้า บ้านพักอาศัย โรงแรม โรงพยาบาล ห้องสรรพสินค้า รับรองความปลอดภัยในการบริการทุกขั้นตอน

สามารถติดต่อสอบถาม รับคำปรึกษาได้ฟรี ไม่มีเงื่อนไข

บริการพ่นละอองฆ่าเชื้อ

โรคติดต่อมักเป็นโรคติดเชื้อจากไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา หรือ ปรสิต และหากมีการเพิ่มจำนวนขึ้น

อย่างรวดเร็วผิดปกติหรืออย่างไม่คาดคิดในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งจะถือว่าเกิดการระบาดของโรคติดต่อนั้นๆ

การเกิดโรคติดต่อระบาดขึ้นอาจมีสาเหตุหลายประการเช่น

 • การเดินทางไปมาทั้งในและระหว่างประเทศ
 • การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในธรรมชาติ
 • การเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมและความเป็นอยู่ของประชากร ความแออัด

ปัจจุบันเชื้อไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้แล้ว จากการถูกไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของคนที่ป่วย ดังนั้น เราควรดูแลตนเองเพื่อให้ร่างกายห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยมีวิธีการรับมือ ดังนี้

 1. เชื้อไวรัสนี้ติดต่อผ่านทางลมหายใจ สารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลายควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน
 2. เชื้อไวรัสโคโรน่าติดต่อในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เนื้อสัตว์ เช่นเนื้อหมู เนื้อวัว ควรทานแบบสุกเท่านั้น
 3. ควรทานอาหารที่สุกแล้วงดอาหารดิบ และเนื้อสัตว์ป่า
 4. หมั่นล้างมือหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์
 5. ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอ
 6. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด และมีมลภาวะเป็นพิษ
 7. งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด
 8. ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปากถ้าไม่จำเป็น
 9. ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นเช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ฯลฯ
 10. ถ้ามีอาการไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคือ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้สวมหน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์ทันที!!

 

วิธีการฉีดพ่นโดยการใช้เครื่องพ่นละออง (ยูแอลวี)

 • การตรวจเช็คเบื้องต้น (Initial Inspection) การตรวจเช็คตามจุดที่มักพบปัญหา
 • เคลื่อนย้ายคนและสัตว์เลี้ยง (หากมี) ออกจากบริเวณที่จะทำการแก้ปัญหาเพื่อความไม่ประมาท
 • ก่อนดำเนินการกำจัดเชื้อในอากาศ ลูกค้าจะได้รับคำแนะนำให้ปิดคลุมเครื่องใช้ไฟฟ้าและปิดระบบระบาย

    อากาศ การฆ่าเชื้อโรคในอากาศจะใช้วิธีการพ่นละออง (ยูแอลวี) เพราะสามารถกระจายน้ำยาฆ่าเชื้อที่มี

    อนุภาคขนาดเล็กเข้าสู่บริเวณที่ยากต่อการเข้าถึงอย่างบริเวณมุม บนกำแพง และพื้น

 • เจ้าหน้าที่จะใช้เครื่องพ่นละอองฝอย (ยูแอลวี) ฉีดพ่นอย่างละเอียดครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยง เช่น พื้นผิวโต๊ะ

    ลูกบิดประตู ที่จับตู้เก็บเอกสาร ที่พักแขนเก้าอี้ คีย์บอร์ด เม้าส์ สวิทช์ไฟฟ้า และโทรศัพท์

 • จะต้องปิดบริเวณที่ได้รับการฆ่าเชื้ออย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ก่อนที่

    จะเปิดพื้นที่เพื่อระบายอากาศต่อไป

โทรติดต่อสอบถาม

INBOX LINE 24 Hr.

เข้าสำรวจพื้นที่ พร้อมให้คำปรึกษา ฟรี

ตรวจเช็คปลวกฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมให้คำปรึกษา ให้เราติดต่อกลับโดยด่วน