บริษัทกำจัดปลวกภูเก็ต

บริการกำจัดมด-แมลงสาบ

บริการกำจัดมด-แมลงสาบ

บริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู และบริการกำจัดสัตว์รบกวนต่างๆ ให้บริการกลุ่มลูกค้า บ้านพักอาศัย โรงแรม โรงพยาบาล ห้องสรรพสินค้า รับรองความปลอดภัยในการบริการทุกขั้นตอน

สามารถติดต่อสอบถาม รับคำปรึกษาได้ฟรี ไม่มีเงื่อนไข

บริการกำจัดมด-แมลงสาบ

วิธีการจัดการมดและแมลงสาบ มี 2 วิธี รายละเอียดดังนี้

วิธีที่ 1 การใช้เหยื่อ ( ชนิดเจล ) บริเวณภายใน

  • เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการทำงานควรเก็บ ทำลาย แหล่งอาหารของมด-แมลงสาบให้มีเหลือน้อยที่สุด
  • เจ้าหน้าที่จะทำการสำรวจสถานที่เพื่อหาแหล่งที่มาและทางเดินของมด-แมลงสาบ
  • หลังจากทำการสำรวจเจ้าหน้าที่จะทำการติดเจลใกล้เส้นทางเดินของมด-แมลงสาบหรือบริเวณที่คาดว่า

มด-แมลงสาบจะเข้าสู่ตัวอาคาร

  • หลังจากทำการติดเจลเรียบร้อยแล้วห้ามใช้สารเคมีกำจัดแมลงชนิดน้ำฉีดพ่นบริเวณที่ทำการติดเจลเพราะ

จะทำให้เป็นการไล่มด-แมลงสาบ จึงทำให้มด-แมลงสาบไม่สามารถเข้ามากินเจลที่ติดไว้ได้ ทำให้ประสิทธิภาพของการทำงานลดลง

วิธีที่ 2 การฉีดพ่น

  • เจ้าหน้าที่จะสำรวจเพื่อหาแหล่งที่มาของมด-แมลงสาบ
  • เจ้าหน้าที่จะใช้ถังสเปรย์ฉีดพ่นตามซอกมุมต่างๆตามรอยแตก หรือรอยแยกของอาคารที่เป็น

      แหล่งหลบซ่อน และบริเวณท่อน้ำทิ้ง

โทรติดต่อสอบถาม

INBOX LINE 24 Hr.

เข้าสำรวจพื้นที่ พร้อมให้คำปรึกษา ฟรี

ตรวจเช็คปลวกฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมให้คำปรึกษา ให้เราติดต่อกลับโดยด่วน