บริษัทกำจัดปลวกภูเก็ต

บริการกำจัดปลวก

บริการกำจัดปลวก

บริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู และบริการกำจัดสัตว์รบกวนต่างๆ ให้บริการกลุ่มลูกค้า บ้านพักอาศัย โรงแรม โรงพยาบาล ห้องสรรพสินค้า รับรองความปลอดภัยในการบริการทุกขั้นตอน

สามารถติดต่อสอบถาม รับคำปรึกษาได้ฟรี ไม่มีเงื่อนไข

บริการกำจัดปลวก

วิธีการปฏิบัติงานจัดการปลวก มี 7 วิธี รายละเอียดดังนี้

วิธีที่  1 อัดน้ำยาเคมีเข้าท่อจัดการปลวก

 • เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจเช็คท่อก่อนที่จะทำการอัดน้ำยาเคมี
 • เจ้าหน้าที่จะใช้หัวที่เตรียมไว้แล้วสวมต่อกับหัวท่อของตัวอาคารเพื่ออัดน้ำยาเคมี
 • เจ้าหน้าที่จะใช้เครื่องปั๊มขนาด 5.5 HP. ทำการอัดน้ำยาเคมี
 • ปริมาณน้ำยาเคมีที่ใช้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานที่นั้นๆ

 

วิธีที่  2 เจาะผนังอาคาร 2 ชั้น

 • เจ้าหน้าที่จะใช้สว่านเจาะบริเวณผนัง 2 ชั้นเพื่อทำการอัดน้ำยาเคมี
 • เจ้าหน้าที่จะใช้เครื่องปั๊มขนาด 5.5 HP. ทำการอัดน้ำยาเคมี
 • ปริมาณน้ำยาเคมีที่ใช้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานที่นั้นๆ

 

วิธีที่ 3 อัดน้ำยาเคมีใต้อาคารจัดการปลวก

 • เจ้าหน้าที่จะสำรวจใต้อาคาร ในบริเวณที่ยกพื้นสูง
 • เจ้าหน้าที่จะเข้าไปยังใต้อาคาร เพื่ออัดน้ำยาเคมีหรือฉีดพ่นบริเวณพื้นใต้อาคารเพื่อป้องกันปลวก
 • เจ้าหน้าที่จะใช้เครื่องขนาด 5.5 แรงม้า อัดน้ำยาเคมีด้วยแรงดันที่ 30 ปอนด์ / 1 ตารางเมตร
 • เจ้าหน้าที่จะทำการอัดน้ำยาเคมีลงดินตามอัตราส่วนที่เหมาะสม โดยใช้อัตรา 3 ลิตรต่อ 1 ตารางเมตร

 

วิธีที่ 4 ติดตั้งสถานีเหยื่อภายในเพื่อจัดการปลวก (Bait Station) กรณีพบปลวกระบาดแล้วเท่านั้น

ก่อนการติดตั้งสถานีเหยื่อปลวกบนดิน เจ้าหน้าที่จะทำการสำรวจทางเดินของปลวกและความเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น บริเวณไม้ , ผนัง, กระดาษ, ตู้ , เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ , บานประตูและหน้าต่าง เมื่อพบว่ามีปลวกระบาดเจ้าหน้าที่จะจัดการติดตั้งสถานเหยื่อปลวกตรงจุดที่พบปลวกระบาดเท่านั้น

ขั้นตอนการติดตั้งสถานีเหยื่อจัดการปลวกภายใน

 • เจ้าหน้าที่จะทำการสำรวจสถานที่ เมื่อพบแหล่งที่มาและการระบาดของปลวก เจ้าหน้าที่ จะจัดการติดตั้งสถานีเหยื่อปลวก
 • หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะกลับเข้าไปตรวจเช็คอีกครั้งว่ามีปลวกมากินเหยื่อหรือไม่ และเจ้าหน้าที่จะตรวจเช็คปริมาณเหยื่อที่ใส่ไว้ว่ามีปริมาณลดน้อยลงหรือไม่
 • หากยังมีการระบาดของปลวกอยู่เจ้าหน้าที่จะจัดการเติมเหยื่อ และตรวจเช็คเป็นระยะ จนกว่าการระบาดของปลวกจะหมดไป
 • หากไม่พบการระบาดของปลวกเกิดขึ้น ณ จุดนั้นแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการถอดกล่องเหยื่อจัดการปลวกออก

 

วิธีที่ 5  การติดตั้งสถานีเหยื่อกำจัดปลวกรอบนอกอาคาร

 • เจ้าหน้าที่จะทำการสำรวจสถานที่
 • เจ้าหน้าที่จะทำการติดตั้งสถานีฝังดินโดยรอบอาคาร ภายในสถานีมีไม้ที่เป็นอาหารของปลวก
 • หลังจากทำการติดตั้งสถานีฝังดินเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะทำการเติมสารชี้นำปลวกลงไปในสถานี
 • หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะมาตรวจสอบสถานีเป็นระยะ
 • เมื่อพบปลวกแล้วเจ้าหน้าที่จะทำการเติมเหยื่อ

 

วิธีที่ 6. ปฏิบัติการเจาะพื้นอัดน้ำยาเคมี

 • เจ้าหน้าที่จะใช้สว่านขนาด 16 มม. เจาะบริเวณแนวผนังให้ถึงพื้นดินเพื่ออัดน้ำยาเคมี
 • เจ้าหน้าที่จะใช้เครื่องปั๊มขนาด 5.5 ทำการอัดน้ำยาเคมี
 • เจ้าหน้าที่จะทำการอัดน้ำยาเคมีด้วยปริมาณน้ำยาเคมีที่เหมาะสม
 • การปิดรูที่เจาะ เจ้าหน้าที่จะทำการปิดรูที่เจาะโดยใช้วัสดุที่ใกล้เคียงกับของเดิมให้มากที่สุด ซึ่งเตรียมเอาไว้แล้วปิดรูที่เจาะเพื่อให้เกิดความสวยงาม

 

วิธีที่ 7 จัดการตรวจเช็คปลวก

 • การตรวจเช็คเบื้องต้น (Initial Inspection) การตรวจเช็คตามจุดที่มักพบปัญหาปลวก เช่น ห้องครัว

    ห้องน้ำ ห้องเก็บของ ห้องใต้บันได วงกบประตู ขอบบัว รอยแตกร้าวของพื้นและผนังต่างๆ

 • หลังจากทำการตรวจเช็คเบื้องต้นแล้ว เจ้าหน้าที่จะใช้ลูกยางที่ภายในบรรจุเคมีผงฉีดไปตาม

    จุดที่พบทางเดินของปลวก

 • เจ้าหน้าที่จะปล่อยทิ้งไว้ 3 – 5 วันแล้วจะไปตรวจเช็คอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าปลวกนั้นตายหมดแล้ว

โทรติดต่อสอบถาม

INBOX LINE 24 Hr.

เข้าสำรวจพื้นที่ พร้อมให้คำปรึกษา ฟรี

ตรวจเช็คปลวกฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมให้คำปรึกษา ให้เราติดต่อกลับโดยด่วน